Leadership Team

 • SRI SRI SRI DR. NIRMALANANDANATHA MAHA SWAMIJI
  President of Sri Adichunchanagiri Shikshana Trust (R)
 • SRI SRI DR.PRAKASHANATHA SWAMIJI
  Managing Director BGS Group of Institutions and Hospitals
 
 • Sri. Dr. S.A. Nair
  Academic Director
 • Smt. Sreekala G Kumar
  Principal
 
 • Smt. Savitha Suverna
  Vice Principal
 • Smt. Pushpa D Hegde
  Headmistress