Leadership Team

 • SRI SRI SRI DR. NIRMALANANDANATHA MAHA SWAMIJI
  President of Sri Adichunchanagiri Shikshana Trust (R)
 • SRI SRI DR.PRAKASHANATHA SWAMIJI
  Managing Director BGS Group of Institutions and Hospitals

 

       • Dr Malini M Dutta
        Principal
 • Smt. Savitha Suverna
  Vice Principal
 • Smt. Pushpa D Hegde
  Headmistress